KAZAKİSTAN - İNŞAAT YERLEŞKESİ ALTYAPI ve İNŞAAT İŞLERİ

Tekfen İş Numarası:

350

Yer:

Tengiz, Kazakistan

İşveren:

Tengizchevroil (TCO)

Müteahhit:

GATE İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekfen Payı:

%50

Başlangıç:

15/08/2016

Bitiş:

30/09/2019

Tengizchevroil (TCO), Tengiz Petrol Sahası’nın mevcut üretim kapasitesini arttırmak amacıyla büyük ölçekli bir genişleme projesi olan FGP/WPMP (Future Growth Project/Wellhead Pressure Management Project) projesini yürütmektedir.

FGP/WPMP projesine destek altyapısını oluşturma adına ise Tengiz alanında mevcut olan Kuzey İnşaat Yerleşkesinin kuzeybatısına düşen yeni bir İnşaat Yerleşkesi yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu yeni yerleşkenin yaklaşık saha oturum ölçüleri 1,100 m X 2,140 m olacaktır.

Bu söz konusu yerleşke hem FGP/WPMP proje yönetiminin bulunacağı tesisleri bünyesinde bulunduracak, hem de FGP/WPMP projesi kapsamında görev alacak müteahhit firmaların üssü konumunda olacaktır. Yerleşke aynı zamanda FGP/WPMP projesinin malzeme stok sahası işlevini görecektir.


GENEL VERİLER

İş Kapsamı:

Proje kapsamı Faz-1 ve Faz-2 olarak ayrılmıştır ve özetle şu ana başlıklarda toplanmaktadır:
CC İnşaat ve Altyapı Yeraltı Borulama İşleri
CC Mekanik Montaj İşleri
CC Elektrik ve Telekom Dağıtım Şebekeleri ve Enstrüman İşleri

İnşaat Yerleşkesi Altyapı ve İnşaat İşleri Projesi kapsamı ana hatları ile şu işlerden oluşmaktadır:
Forklift Yük İndirme Platformuİnşaat İşleri (Faz-1)
Gümrük Sahası İnşaat İşleri (Faz-1)
Yangın Söndürme Suyu Hattı Yeraltı Dağıtım Şebekesi İnşaat İşleri (Faz-1)
Pompa Binası İnşaat ve Borulama İşleri (Faz-1)
İçme Suyu Hattı Yeraltı Dağıtım Şebekesi İşleri
Teknik Kullanım Suyu Hattı Yeraltı Dağıtım Şebekesi İşleri
Elektrik ve Telekom Hattı Dağıtım Şebekesi
Enstrüman Montaj ve Kablolama İşleri
Trafo Montaj ve 10kV Elektrik Bağlantı Hattı İşleri
Güvenlik ve Trafik Kontrol Noktaları İnşaat İşleri
Yakıt Dolum Alanı İnşaat İşleri
Saha Çevre Çit İşleri
Yollar
Yağmur Suyu Drenaj Hattı