DOĞAL YAŞAM

Çalışanlarına, müşterilerine, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları ortadan kaldırmak TEKFEN'in temel çalışma prensiplerindendir.

TEKFEN; Sağlık, Emniyet ve Çevre konularındaki sorumluluk ve bilincin iş yerinde her şeviyede anlaşılması ve paylaşılmasını hedefler; bu hedefe uygun çaba sarfeder.


Azerbaycan'daki Sangachal Terminal Projesi'nde çalışma alanının içindeki kaplumbağalar Tekfen tarafından özel korumaya alınmıştır.