KAZAKİSTAN - KAŞAGAN SAHA GELİŞTİRME PROJESİ, ENERJİ SANTRALİ, ÜÇÜNCÜ ETAP

Tekfen İş Numarası:

319

Yer:

Atirau, Kazakistan

İşveren:

AGIP Kazakhstan North Caspian Operating Co. N.V.

Müteahhit:

GATE (%50 TEKFEN - %50 GAMA)

Tekfen Payı:

%50

Başlangıç:

18/09/2009

Bitiş:

28/12/2012

Kaşagan, Hazar Denizi’nin kuzeyinde yeralan bir havzadır ve 2000 yılında keşfedilmiştir. Bu havzanın işletim hakları Agip'in liderlik ettiği bir konsorsiyuma aittir, halihazırda teyit edilmiş rakamlara göre dünyanın beşinci büyük petrol havzasıdır. Havza, Atyrau şehrinin 75 kilometre güney, güney-doğusunda Hazar denizi içinde yeralmaktadır ve su derinliği yaklaşık 3.7 metredir. Havza tahmini olarak 38 milyar varil petrol ihtiva etmektedir ve bunun 7-9 milyar varili birincil işlemlerle çıkartılabilecek durumdadır.

Bu projenin karadaki kısmı olan Petrol İşleme Tesisi, demiryolu sistemi ve kamplar bölgesinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek için kurulan güç santraline, artan enerji gereksinimi nedeniyle 2 adet ilave güç santrali inşa edilecektir. Güç santrali 110V açık şalt sahası, 35 ve 10 kV tarfoları ve dağıtım Sistemi olan bir tesistir. Ayrıca türbin aksesuarlarını ve diğer aksamı beslemek için gerekli alçak akım trafosunu da içermektedir. İlave olarakta Kazak Milli Şebekesi’ne 110 kV hatlarla bağlanacaktır.

Bu projede 35-45MWe (ISO) kapasiteli endüstriel tip 2 adet türbin kullanılacaktır. Ayrıca gerekli hallerde kullanılmak üzere tüm tesisin enerji ihtiyacını karşılıyacak 3 adet dizel jeneratör binası yapılacak ve jeneratörler günlük dizel tankları ile beraber monte edileceklerdir. Dizel jeneratörlerin her biri 6.5 MVA, 10 kV, 50 Hz, 1000 rpm, kapasitesinde olacaktır.