SUUDİ ARABİSTAN - ASSİR SU İLETİM SİSTEMİ

Tekfen İş Numarası:

113

Yer:

Asir, Suudi Arabistan

İşveren:

SWCC, Saline Water Conversion Corporation

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Saipem (İtalya) - CAT (Lübnan) ortak girişimi

Tekfen Payı:

%33

Başlangıç:

17/08/1982

Bitiş:

02/07/1988

Proje, Kızıl Deniz kıyısındaki Ash-Shuqaiq Tuzlu Su Arıtma Tesisi’nden, üç taşıma sistemi ile, Abha, Ukad, Al bin Numan ve Ahad Rafidah sahalarına su iletimini kapsamaktadır. Mühendislik, tedarik, inşaat işlerinin yanı sıra boru hatları, pompa istasyonları, HVAC (Isıtma-soğutma-havalandırma) de dahil olmak üzere konut birimlerinin, elektrik, tele-kontrol, kumanda ve telekomünikasyon sistemlerinin bir yıllık bakımı, proje dahilinde, Tekfen tarafından üstlenilmiştir.

Proje, Tekfen’in Suudi Arabistan’da tamamladığı en önemli çalışmalarından biridir.


1. Shuqaiq - Abha (SA) Sistemi
Katodik korumalı 42” x 102 km beton kaplamalı çelik boru hattı, 4 pompa istasyonu (2.7 MW, 6.9 MW, 2 x 6 MW) ve Abha’da 2.297 m yükseklikte bulunan 2 x 50.000 m3 kapasiteli terminal rezervuarından oluşan pompalama sistemidir. Bu kısmın maksimum kapasitesi 7.700 m3 / saat’tir.


2. Abha Metropolitan Saha (AM) Sistemi
42” x 49 km beton kaplamalı çelik ana boru hattı, 20” x 29 km beton boru hattı, Al Bin Numan ve Ahad Rafidah’da 50.000 m3 ve 8.000 m3 kapasiteli 2 rezervuarı kapsayan cazibeli sistemdir.


3. Shuqaiq - Ukad (SG1) Sistemi
Katodik korumalı 36” x 35 km beton kaplamalı çelik boru hattı, PS1 pompa istasyonunun yükselticisi ve Ukad’da 20.000 m3 kapasiteli rezervuarı kapsayan sistemdir.


Proje kapsamındaki diğer işler:


Al Servet Dağları’ndan geçen 10 km uzunluğunda ve 2.8 m genişliğinde 8 tünel,
Toplam uzunlukları 187 m olan 3 köprü,
HVAC, elektrik, tele-kontrol, kumanda ve telekomünikasyon sistemleri,
2 villa, 8 katlı 2 apartman bloğu, 1 misafirhane ve 1 camiden oluşan konut birimi,
2 Demiryolu geçişi (her biri 30 m),
1 Yol geçişi (25 m).

ANA İNŞAAT İŞLERİNDEN RAKAMLAR

Hafriyat: 720.000 m3
Dolgu: 467.000 m3
Demirli beton: 60.050 m3
Donatı Çeliği: 5.585 t
Çelik konstrüksiyon: 8.280 t
Kazık: 1.350 m

YOL ÇALIŞMASI

İrtibat yolları: 15,5 km
Dahili yollar: 4 km