KUVEYT - KUVEYT FAHAHİL OTOYOLU

Tekfen İş Numarası:

80

Yer:

Kuwait City, Kuveyt

İşveren:

Kuveyt Kamu İşleri Bakanlığı

Müteahhit:

TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Sangamo Group (USA) ortak girişimi

Tekfen Payı:

%50

Başlangıç:

17/01/1978

Bitiş:

12/06/1981

Tekfen’in ilk uluslararası tecrübesi olan proje öngörülen süre içerisinde, en yüksek kalite standartlarına uygun olarak başarı ile tamamlanmıştır.


Kuveyt Fahahil Otoyolu Projesi, aşağıdaki işleri kapsamaktadır:

12,3 km servis yolu,
6 - 8 şeritli 10,2 km kaplamalı otoyol,
21 km tali bağlantı yolu (C - D yolları, toplama, cephe yolları, rampalar, varyantlar vs.),
Yaklaşık 2.150.000 m3 toprak işi, 400.000 ton muhtelif asfalt,
2,8 km çift kutu menfez betonarmesi (7,3 m genişlik x 3,65 m yükseklik),
20 km beton yağmur suyu drenaj boruları (muhtelif boylarda, 0,4 - 2,0 m çaplarında, 700 drenaj hendeği ve rögarı)
9 öngerme artçekme betonarme kutu kesitli kirişten oluşan 3 kavşak,
1 yaya üst geçidi ve 1 yaya alt geçidi,
2,6 - 8,0 m arası 4 farklı yükseklikte istinat duvarı (kullanılan beton miktarı yaklaşık 70.000 m3, çelik miktarı 6.750 t),
Tüm ilgili otoyol aydınlatması (10 m, 16 m, 30,5 m’lik direkler), tüm elektrik işleri, 12 km telleme, otomatik sulama boru şebekesi, 70.000 m2 çevre düzenlemesi ve 7 kavşakta trafik sinyalizasyonu.