FAS - OCP BORU HATTIYLA FOSFAT ÇAMURU TAŞIMA PROJESİ

Tekfen İş Numarası:

325

Yer:

Korigba-Jorf Lasfar, Fas

İşveren:

Groupe Chérifien Des Phosphates

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

20/12/2010

Bitiş:

31/07/2014

Fosfat Çamurunu Boru Hattı ile Taşıma Projesi, birkaç çeşit fosfat madenini çamur halinde Jorf Lasfar Terminali’ne taşımak için dizayn edilmiştir. Proje, Khouribga ve Jorf Lasfar arasında yer almaktadır. Fosfat çeşitleri ve üretim miktarları OCP’den alınan dizayn verilerine dayanmaktadır ve Fosfat Çamuru Tesisleri, ilk etapta 30 Mt/y; gelecekte ise 38 Mt/y’lik üretim miktarlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Proje; tesislerin ekipman ve malzemelerini temin etmek,inşaat ve montaj işlerini yapmak ve devreye alma hazırlıklarını yapmak üzere detay mühendislik,satınalma ve yapım işlerini (EPC) kapsamaktadır. Proje, besleme hatlarıyla birlikte yaklaşık 231 km boru hattı döşenmesi, Doui Pompa İstasyonu, MEA Ana İstasyonu, Halassa Pompa İstasyonu ve Jorf Terminali işlerini içermektedir. Her bir istasyonun yıkama bölümünden çıkan besleme hatları çeşitli fosfat çamurunu MEA Ana İstasyonu’nda bulunan ve ardışık çalışan ayrıştırma tanklarına taşınacak ve fosfat çamuru Ana İstasyon’dan ana boru hattı vasıtasıyla Jorf Lasfar’daki terminaldeki depo tanklarına ardışık olarak pompalanacaktır. Bir kısım fosfat çamuru, bölgedeki fosforik asit fabrikalarına temin edilecek ve diğer fosfat çamuru ihraç amaçlı ayrılacaktır.

Boru Hattı Kapsamı Genel Olarak Aşağıdaki Gibi Özetlenenebilir;
Boru Hattı Ana İstasyonu
Ana İstasyon’dan Terminal’e Giden Ana Boru Hattı
Daoui Pompa İstasyonu
Daoui Besleme Boru Hattı
MEA düşük dereceli (LG) Fosfat Çamuru Besleme Boru Hattı
MEA yüksek dereceli (HG) Fosfat Çamuru Besleme Boru Hattı
Halassa Pompa İstasyonu
Halassa Besleme Boru Hattı
Jorf Lasfar’daki Boru Hattı Terminali
SCADA ve Telekomünikasyon Tesisleri
Valf İstasyonları
Fosfat Çamur Deposu ve Pompa Istasyonları
Fosfat Çamuru Besleme Boru Hattı
Tatlı Su Boru Hattı