TÜRKİYE - BTC BORU HATTI TAMİR HİZMETLERİ PROJESİ

Tekfen İş Numarası:

308, 313, 315, 318, 340

Yer:

BTC Türkiye Kısmı

İşveren:

The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company - Turkey Branch

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

30/10/2007

Bitiş:

12/09/2016

İş308 kapsamında BTC Ham Petrol Boru Hattında akış kapasitesinin 1.2 milyon varile yükseltilmesi için gerçekleştirilen 1.2 DRA kapasite artırımı projesi boru hattının geçtiği güzergahta bulunan pompa istasyonları ve blok vana terminallerinde gerçekleştirilmiş olup 15 Eylül 2010’da işin kesin kabulü yapılmıştır.

İş313 geliştirme projesi kapsamında BTC Ham Petrol Boru Hattında güvenlik artırımı için IDS, kamera sistemleri, turnikeler, sürgülü kapılar, yol blokajları ve güvenlik binaları imalatlarının yanı sıra çeşitli yardımcı binalar, devriye yolları ve aydınlatmaları, yangın ve gaz dedektörleri, Pig temizleme ve yağ ayrıştırma üniteleri, topraklama sistemi ve ışıklı şamandıra vb. imalatlarda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra tüm pompa istasyonlarında enerji yedekleme, pompa ve vana değişimi gibi çeşitli geliştirme ve değiştirme işleri yapılmıştır. BTC Co. tarafından 10 Aralık 2010 tarihinde işin kesin kabulü yapılmıştır.

İş318 projesi BVT30 vana terminalinde güçlendirme ve yenileme işleri gerçekleştirilmiştir. 15 Aralık 2010 tarihinde projenin kesin kabulü yapılmıştır.

İş315 Tamir ve İyileştirme projesi kapsamında BTC boru hattı Türkiye kısmı boyunca çeşitli tamirat ve iyileştirme işleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan işler Tekfen Muhendislik tarafından yapılan mühendislik işleri, ve muhtelif inşaat, mekanik, elektrik enstrumantasyon ve güvenlik sistemleri işlerinden oluşmaktadır. 2013 sonunda tamamlanan sözleşmede 105 adet iş emri gerçekleşmiştir. İş315 işleri dahilinde gerçekleşen işler; Ana boru hattında belirlene noktalarda bypass güzergah değişimi ve bypass, ana boru hattında hasarlı kısımların tamiri, Vana istasyonlarında güçlendirme ve güvenlik sistemleri, Vana istasyonu ve Pompa istasyonlarında hat vanası değişimleri, borulama işleri ve muhtelif shutdown aktiviteleri, hat boyunca çeşitli nehir geçişi ve toprak kayması yaşanan noktalarda jeolojik iyileştirmeler/tahkimatlar yapılması, Hat Vanalarında temel güçlendirme işleri ve muhtelif destek hizmetleri bulunmaktadır. Tamamlanan iş emirlerinin geçiçi kabul ve kesin kabulleri ayrı ayrı alınmaktadır.

İş340 Tamir ve İyileştirme projesi BTC Co.ile 11 Eylül 2013 tarihinde imzalanarak 2014 yılı başı itibariyle İş315 projesinin devamı olarak yürürlüğe girmiştir. 2014 yılı içinde ana boru hattında güzergah değişimi ve bypass, Vana istasyonlarında güçlendirme ve güvenlik sistemleri, Pompa istasyonlarında hat vanası değişimleri, borulama işleri ve muhtelif shutdown aktiviteleri, hat boyunca çeşitli nehir geçişi ve toprak kayması yaşanan noktalarda jeolojik iyileştirmeler/tahkimatlar yapılması, Hat Vanalarında temel güçlendirme işleri ve muhtelif destek hizmetleri verilmiş olup 2015 ve 2016 yıllarında benzer hizmetlerin verilmeye devam edilmesi planlanmaktadır. Sözleşme 12 Eylül 2016 yılında son bulmaktadır.

PROJE ANA İŞ MİKTARLARI
 • 3.000.000 Adamsaat (Endirekt- Direkt Toplam)
 • 2 lokasyonda Ana boru hattı güzergah değişimi ve bypass
 • Pompa istasyonları ve pigging istasyonlarında iyileştirmeler (8 lokasyon)
 • 200.000 m3 Taş işleri
 • 18 ea Hat Vanası Güçlendirme işi
 • 5 ea Vana temel güçlendirme işi
 • 6 lokasyonda Toprak kayması jeolojik iyileştirme / tahkimatlar
 • 52 lokasyonda Nehir Geçiş İşleri
 • 6 lokasyonda Pompa istasyonları Vana ve borulama değişimleri
 • 15 ea Boru hattı duruş (shut-down) aktivitesi toplam (32) lokasyonda
 • Toplam 120 adet iş emri ve boru hattı üzerinde toplam 96 ayrı noktada çalışma.

İŞ SAHALARI:
Projeler çalışan hat üzerinde birçok noktada, boru hattı, pompa ve vana istasyonlarında aynı anda gercekleştirilmektedir.

 • Pompa istasyonları; PT-1, PT-2, PT-3, PT-4,
 • Ara pig istasyonları; IPT-1, IPT-2,
 • Ceyhan Deniz Terminali; CMT,
 • Vana istasyonları: (51) adet Vana istasyonu
 • 1076 KM uzunluğundaki BTC Ham Petrol Boru hattının tamamı