TÜRKİYE - TANAP TRANS ANATOLIAN DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ – KOMPRESÖR VE ÖLÇÜM İSTASYONLARI

Tekfen İş Numarası:

347

Yer:

Türkiye

İşveren:

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

17/02/2016

Bitiş:

31/05/2019

TANAP koridoru Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı (SCP)’ye bağlandığı Türkgözü/Posof/Ardahan’daki Gürcistan/Türkiye sınırında başlar; TAP Boru Hattı’na besleme yapacağı İpsala/Edirne’deki Türkiye/Yunanistan sınırında son bulur. Türkiye doğal gaz dağıtım ağına bağlantı sağlamak için, Türkiye’de Eskişehir ve Trakya’da olmak üzere birer adet çıkış istasyonu mevcuttur.

Yapımı devam etmekte olan TANAP Projesi toplam 1.805 km uzunluğunda 56 inç ve48 inç’lik bir boru hattı sistemi olup, gerekli özelliklerde ve miktarda doğal gazı başlangıç aşamasında 16 milyar m3 ve kademeli olarak arttırılarak yıllık 31 milyar m3 kapasite ile taşıyacaktır. Yıllık 6 milyar m3’lük gazın, Gaz İletim Anlaşması (GİA) kapsamında çıkış istasyonları ile Türkiye’deki tüketicilere dağıtımı sağlanacaktır.

Nominal kapasite:Faz 0 kapsamında 6 milyar m3– Türkiye’yesağlanankısım
Nominal kapasite: Faz 1 kapsamında 16 milyar m3– TürkiyeveAvrupa
KompresörİstasyonlarıSayısı (Çıkışİstasyonudahil): 3
ÖlçümİstasyonlarıSayısı: 4
Binalar: 105 adet; 55,000 m2
Boruİşleri: 14,545 ton
EkipmanMontajı: 8,050 ton
Kazı: 1,570,000 m3
Geri Dolgu: 1,000,000 m3
Beton: 81,000 m3
Kalıp: 255,000 m2
Donatı: 7,000 ton
Çelikİşleri: 8,000 ton
Enstrümantasyon: 1,645 adet
Trafo: 25 adet
Kablo: 267,350 m
Bütün HVAC veYangın Söndürme Sistemleri