SUUDİ ARABİSTAN - CUBAİL - RİYAD SU İLETİM SİSTEMİ

Tekfen İş Numarası:

127

Yer:

Suudi Arabistan

İşveren:

SWCC, Saline Water Conversion Corporation

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

29/05/1985

Bitiş:

01/12/1989

Hat-C Tekfen’nin Suudi Arabistan’da başarı ile tamamladığı su iletim sistemi projelerinden  birisidir.

Projenin amacı Cubail Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nden Riyad Yüksek Nokta Rezervuarları’na içme suyu sağlamaktır.

Hat-C Boru Hattı Projesi Su İletim Sistemi’ni oluşturan dört fazdan biridir. 60” x 375 km’lik boru hattı, pompa istasyonları ve yeraltı depolama sisteminin inşası Tekfen tarafından gerçekleştirilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Proje 375 km uzunluğunda 60” çapında çelik boru hattı, 4 pompa istasyonu, dağıtım terminali ve 6 x 60.000 m3 gömülmüş betonarme tankı kapsamaktadır. Boru hattı malzemesi et kalınlıkları 14.27 mm ile 17.48 mm arasında değişen API X-52 ve X-60’dır. Boru hattının iç cephesi 14-16 mm çimento harcı tabakası ile dış cephesi ise 6 mm polietilen maddesi ile kaplanmıştır.

Boru hattı sisteminin dizayn akış hızı 4.4 m3/sn, günlük ortalama pompalanan su miktarı 380.000 m3’tür.

Suyun deniz seviyesindeki Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nden 700 m rakımlı Riyad Yüksek Nokta Rezervuarları’na pompalanması gerekmektedir. Bu amaçla 40-55 bar dinamik basınçlı 20-30 MW kapasiteli 4 pompa istasyonu inşa edilmiştir.

Sistemin işleyişi Cubail’deki bilgisayar destekli merkezden otomatik olarak uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

MÜHENDİSLİK

Tekfen’in üstlendiği diğer işler:

Boru hattı sisteminin hidrolik tasarımının denetimi,
Boru hattı mukavemet hesapları ve boru et kalınlığı dağılımının denetimi,
Güzergah ve istimlak tespiti,
Boru hattı inşaat çizimlerinin hazırlanması,
Tüm geçişlerin ayrıntılı tasarımı,
Katodik Koruma Sistemi’nin ayrıntılı tasarımı,
Hidrostatik Test Prosedürü’nün hazırlanması ve uygulaması,
As-built çizimlerin hazırlanması.

GEÇİŞLER

Boru hattı güzergahı 28 noktada Aramco’nun Petrol Boru Hatları ile kesişmektedir. Ayrıca 1 ikiz 60” SWCC A ve B hattı, Cubail bölgesindeki Sadaf Tesisi’nin tuzlu su hattı, Wasia bölgesindeki Riyad’a su taşıyan ikiz 40” asbest-çimento boru hattı da geçilmiştir.

Güzergah üzerindeki 6 şeritli Cubail-Abu Hadriyah otoyolu, Aramco’nun ağır yük taşıma yolları ve farklı büyüklükte birkaç yerel yol da geçilmiştir.

Riyad yakınlarındaki kayalık bölgelerde yaklaşık 20 x derin vadiden geçilmiş ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak yüzey erozyonu koruması yapılmıştır.

BORU HATTI İNŞAATINDA BİR DÜNYA REKORU

Son bağlantılar haricinde bütün boru kaynakları otomatik kaynak makinası ile yapılmış, çalışma sırasında vardiyanın ortalama kaynak sayısı 40-50 arasında olmuştur. Bu çalışmanın en özel günlerinden biri saydığımız 31 Ekim 1988 tarihinde ise ön-uç kaynak ekibimiz 60” / 15.88 mm, 130 eklem bağlantısı yapmış, proje işverenin planladığı tarihte tamamlanmıştır.