IRAK - TÜRKİYE - IRAK HAM PETROL BORU HATTI VE TANK ÇİFTLİĞİ, 2. TEVSİİ

Tekfen İş Numarası:

132, 133, 141

Yer:

Baiji, Irak - Ceyhan, Türkiye

İşveren:

BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Saipem SpA (İtalya) - Kutlutaş (Türkiye) Konsorsiyumu

Tekfen Payı:

%17

Başlangıç:

21/11/1985

Bitiş:

05/06/1987

Kerkük’ten Ceyhan’a ham petrol taşıyan 981 km uzunluğundaki I. Boru Hattı 1975-1977 yılları arasında inşa edilmiştir. Tekfen bu zorlu projeyi başarıyla gerçekleştiren müteahhit şirketler grubu içerisinde önemli bir paya sahipti.

Tekfen 1985-1987 yılları arasında Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 2. Tevsii İşleri Projesini konsorsiyum olarak tamamlayan müteahhit grubunun içerisinde de başarı ile yer almıştır.

İş tanımı:

1 - Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ve Tank Çiftliği, 2. Tevsii Projesi, Türkiye Bölümü
(İş No: 132, 71.428.4274 $)


Proje; boru hattının Türkiye kısmında 5 x 135.000 m3 hacime sahip (toplam 4.218.000 varil kapasite, 100,59 m çap, 17,16 m yükseklik) ham petrol depolama tanklarının mühendislik, inşaat ve tedarik, hizmete alma ve garanti süresi boyunca bakım işlerini kapsamaktadır. Ceyhan’daki tank çiftliğinin montajı, yükleme ve boru işleri Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. tarafından yürütülürken, tank imalatı grup şirketi Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Proje kapsamındaki diğer işler:

556 km’si 46” ve 56 km’si 30” boru hattının tüm mühendislik ve inşaat işleri, (Bu işler esnasında Fırat Nehri Geçişi (46” x 308 m’lik geçiş, derinlik 4-6 m; akış hızı: 2m/sn), Göksu Nehri Geçişi (46” x 308 m) ve Bahçe Nehri Geçişi (betona gömülü borularla 30” x 550 m) gerçekleştirilmiştir.)
3 x pompa istasyonu, 1 x ölçüm istasyonu ve 4 x kazı makinesi istasyonunun tedarik ve montaj işleri,
800 m3/ saat kapasiteli Balast Suyu Arıtma Tesisi inşaatı

2 - Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ve Tank Çiftliği, 2. Tevsii Projesi, Irak Bölümü (İş No:133,12.300.000 $)

Projenin Irak (Beyci) bölümünde Tekfen; 6 x 60.000 m3’lük (toplam. 2.250.000 varil kapasite, çap: 79,86 m, yükseklik: 12 m) yüzer tavanlı depolama ve 1 x 15.000 m3 (93.750 bbl) yangın suyu tankının tasarım, malzeme tedarik, imalat, montaj, test, boya, devreye alma, ilgili tüm borulama, elektrik, enstrümantasyon işleri ve garanti süresi boyunca bakım işlerini başarı ile tamamlamıştır.

3 - Ceyhan Deniz Terminali-Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Bağlantı Tesisleri
(İş No:141, 4.070.000$)


Tekfen’in üstlendiği işler;

(a) Irak (Kerkük) - Türkiye (Ceyhan) ve
(b) Orta Anadolu’da bulunan Yumurtalık - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hatlarının ara bağlantılarının inşaat ve montaj işlerini kapsamaktadır.

Ara bağlantı çalışmaları Akdeniz sahilinde bulunan Ceyhan Deniz Terminali’nde yapılmıştır.

* Tekfen Mart 2003 tarihinde, Ceyhan’da yeni bir deniz terminali inşaatına başlamıştır. Bu çalışma; büyük boyutlu bir başka proje olan “Bakü –Tiflis – Ceyhan / BTC Boru Hattı ile Hazar Denizi Petrollerinin Akdeniz’e Taşınması” projesinin bir parçasıdır.