KAZAKİSTAN - SAZTUBE - YELEMEZ - APORNİ, HAM PETROL BORU HATTI

Tekfen İş Numarası:

205

Yer:

Mangistau, Kazakistan

İşveren:

Kazaktürkmunay Ltd. (TPAO, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı - Kazakistan Jeoloji Bakanlığı ortak girişimi)

Müteahhit:

KAZFEN J.V. (Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Munaygaskurylys Ltd.)

Tekfen Payı:

%96

Başlangıç:

14/08/1996

Bitiş:

12/07/1997

Tekfen’in Kazakistan’daki ilk projesi olan Saztube - Yelemez - Aporni Ham Petrol Boru Hattı Projesi’nın kapsadığı başlıca inşaat işleri şunlardır:

Saztube – Yelemez arası 6” x 26 km ham petrol boru hattı,
Yelemez- Aporni arası 10” x 62 km ham petrol boru hattı,
2 x Kazı Makinası İstasyonu, 2 x Ana Hat Vanası ve Katodik Koruma Sistemi.
2 x demiryolu geçişi (2 x 30m) ve 25 m uzunluğunda bir yol geçişi.

Boru hattı projesinin amacı Saztube ve Yelemez sahalarındaki ham petrolü Aporni yakınlarından geçen ve Batı Kazakistan sahalarını Samara’ya (RF) bağlayan ana boruya taşımaktadır. Petrol sahaları TPAO – Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Kazakistan Jeoloji Bakanlığı’nın ortak girişimi olan Kazaktürkmunay Ltd. tarafından işletilmektedir.

API 5L Gr. B standardında dikişsiz borular işveren tarafından sağlanmıştır. Diğer tüm malzemenin temini (hat vanaları, bağlantı parçaları, kazıyıcı kapanları, katodik koruma ve varma materyalleri) Tekfen sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.

Kazakistan’ın zorlu kış koşullarına rağmen Tekfen projeyi zamanında başarı ile tamamlamıştır.