TÜRKİYE - TOROS GÜBRE FABRİKASI VE TERMİNAL TESİSLERİ

Tekfen İş Numarası:

72, 120, 144, 248

Yer:

Ceyhan, Adana, Türkiye

İşveren:

Toros Gübre ve Kimyasal Endüstri A.Ş.

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

03/01/1977 (72)
01/12/1983 (120)
02/01/1989 (144)
15/06/2000 (248)

Bitiş:

31/01/1981 (72)
31/12/1985 (120)
29/08/1990 (144)
20/02/2001 (248)

Toros Gübre Fabrikası ve Deniz Terminali, Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biri olan Akdeniz Sahilindeki Ceyhan yakınında yer almaktadır. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. gübre fabrikası ve deniz terminalinin projesini mühendislik, tedarik ve inşaat müteahhiti olarak üstlenmiştir.

Projenin 1977 yılında başlayan ilk aşamasında, fizibilite ve ön mühendislik çalışmaları, lisans anlaşmaları, detay mühendislik çalışmaları, malzeme tedarik, inşaat, imalat, elektrik ve enstrümantasyon işleri ve tesislerin devreye alınması işleri yapılmıştır.

Tekfen ayrıca projeye finans saplanması çalışmalarına da aktif olarak katılmıştır.

Toros Gübre Ceyhan tesislerinde, biri DAP (Diamonyum Fosfat) da üretebilen 2 kompoze gübre ünitesi yer almaktadır. Ünitelerde 132.000 ton/yıl MAP (Monoamonyum Fosfat) ve 660.000 ton / yıl kompoze gübre veya gereksinmeye göre 330.000 ton/yıl kompoze gübre ve 200.000 ton/yıl DAP üretilebilmektedir.

Toros Deniz Terminali, tüm Doğu Akdeniz sahilindeki, en önemli, çok amaçlı petrol ürünleri de dahil, dökme kuru ve sıvı yük limanlarından biridir. Terminal yılda 6 milyon ton dökme kuru ve sıvı yük kapasitesindedir. Isıtma tesisine de sahip olan kamyon yükleme/boşaltma istasyonu, aynı anda 56 tankere servis verebilmektedir.

110.000 DWT’a kadar gemilerin yanaşabildiği su derinliğine (draft) ulaşan iskelesinde yer alan toplam 8 ayrı yanaşma platformu, yüksek kapasiteli ekipmamlarla aynı anda farklı ürünlere yükleme, boşaltma hizmetini, iki ana iskelesinin her birinden 17.000 ton / gün hızla gerçekleştirebilmektedir. Tamamen kapalı 4 hatlı konvevör sistemi, iskelelerden tahıl silolarına (toplam 60.000 ton kapasiteli) ve iki dökme yük deposuna (50.000 ton kapasiteli) ve iki dökme yük deposuna (50.000 ton kapasiteli) doğrudan bağlantılıdır.

1 no’lu İskele: 1.200 m. uzunluğundadır, 2 platformu ve 3 rıhtımı vardır. 400 mtph taşıma kapasitesine sahiptir, farklı ürünler için tasarlanmış boru hatları ana platformdaki doğu rıhtımını tank çiftliğine bağlar.

2 no’lu İskele: 1.600 m. uzunluğundadır, 3 platformu vr 6 rıhtımı bulunmaktadır.

Terminal 300.000 tonu kapalı depolama olmak üzere, 1.000.000 tonu aşan toplam depolama kapasitesine sahiptir. Günlük 40.000 ton kapasiteli torbalama üniteleri karadan gemiye ya da gemiden karaya yapılan yükleme, boşaltmalarda kullanılabilmektedir.

Terminalde petrol ürünleri ve yemeklik yağların depolanmasına yönelik, 500 m ile 20.000 m arasında değişen hacimlerde 33 ayrı tanktan oluşan, toplam 176.000 m3 kapasiteli, tank çiftliği bulunmaktadır. Ayrıca bu tankların dışında, 2 adet, toplam 15.000 ton kapasiteli, amonyak tankı, 1 adet 5.520 ton kapasiteli sülfürik asit tankı ve 4 adet, toplam 24.000 ton kapasiteli, fosforik asit tankı olmak üzere toplam 7 adet hammadde tankı mevcuttur. Tankların tamamı, denizyolu ya da karayolu ile gelen sıvı ürünleri tanklara alma ya da tanklardan gemiye veya kamyona yükleme yapılacak şekilde konumlandırılmış, bunun yanında da tanklar arasında ürün transferi gibi olanaklarla donatılmıştır. Mevcut tankların tümü diğer tanklara ve dolum platformuna bağlıdır. Terminal sıvı yüklerde 40.000 DWT’a kadar deniz tankerlerine hizmet verebilmektedir.

Toros tesislerinin ilk genişletme çalışmaları 1983-1985 yılları arasında gerçekleşmiştir. Ceyhan Fabrikasında özgün çevre düzenlemesi ve zengin bitki örtüsü içinde konut, yüzme havuzu, açık hava spor alanları, mini iskele de içeren sosyal tesisler çalışanlarına hizmet vermektedir.

Yeni deniz terminali 1989-1990 yılları arasında inşa edilmiş, daha sonra 2001’de yine Tekfen tarafından EPC bazda (tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işleri) genişletilmiştir. Herbiri 20.000 m3 kapasitedeki 3 adet çelik ham petrol depolama tankının da inşası ile Toros Terminal bugünkü kapasitesine ulaşmıştır.