FAS - SAMİR RAFİNERİSİ, YENİLEME PROJESİ

Tekfen İş Numarası:

292

Yer:

Mohammedia, Casablanca, Fas

İşveren:

Societe Anonyme Marocaine De l'Industrie Du Raffinage - SAMIR

Müteahhit:

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

01/09/2005

Bitiş:

31/10/2009

Kısaca SAMİR olarak adlandırılan Fas Rafineri Endüstrisi A.Ş. (Societe Anonyme Marocaine De L’Industrie Du Raffinage) Fas’ın en büyük sanayi kuruluşlarından biridir ve ülkenin tek petrol rafinerisi konumundadır. Carrol grubu rafinerinin ana hissedarıdır. Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısında Kasablanka’nın 30 km. kuzeyindeki Muhammediye Bölgesi'nde kurulu olan sözkonusu tesis 2005’de önemli bir modernizasyon programı başlatmıştır; rafineriye modern teknolojili yeni üniteler eklenecektir.

Foster Wheeler tarafından hazırlanmış bulunan Proje Tasarım ve Ön Mühendislik (FEED) çalışmaları ile öngörülen yatırım programı çerçevesinde tam kapsamlı hydrocracker ve bir visbreaker ünitesi, diesel hydyotreater, ham petrol ve vakum distilasyon ünitesi, hidrojen üretim tesisi, sülfür geri-kazanım ve amine üniteleri, offsite ve yardımcı ünitelerin yapımı öngörülmektedir. Sözkonusu yatırımdaki başlıca teknoloji lisansörleri arasında Chevron-Lummus Globaj, UOP; Shell ve Parsons yer almaktadır.

Tekfen 3 yıl süren SAMİR Rafinerisi yenileme projesini EPC: "Tasarım, Mühendislik, Malzeme - Ekipman Temini, İnşaat ve Tesisin Devreye Alınması" bazında üstlenmiştir.

Sözkonusu yenileme ve modernizasyon projesi ile SAMIR ülkede artmakta olan, özellikle orta destile ürün talebini karşılayacak ve aynı zamanda da ürün ihracı gerçekleştirecektir.

Yatırımın ana hedefleri şöyle sıralanabilir:
  • 1.22 milyon ton’luk atmosferik atığın proses içine sokulması,
  • Ağır yağ ürününün kıymetli orta destile yakıta çevrilmesi / yükseltilmesi ile ağır yağ üretim oranının düşürülmesi,
  • Destile yakıt kalitesinin yükseltilmesi (örnek:mazot)

Tekfen’in SAMIR projesindeki iş kapsamını şöyle özetleyebiliriz: Bazı proses ekipmanları ile ana inşaat malzemelerinin, boya, izolasyon, çelik yapı, elektrik ve kablolama malzemelerinin temini, detay mühendislik ve inşaat işleri.