SEÇ POLİTİKAMIZ

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., mühendislik, satınalma ve inşaat projelerini gerçekleştirme konusunda geniş kapsamlı kabiliyete sahip uluslararası bir taahhüt şirketidir. Tekfen İnşaat’ın vizyonu, müşterileri ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak, kurumsal karını artırmak, ulusal sektördeki öncü konumunu devam ettirirken, uluslararası taahhüt pazarındaki güvenilir duruşunu korumak, genel faaliyetleri sırasında çalışanlarına, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir.

Tekfen İnşaat, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

Tekfen İnşaat, ayrıca aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;

• Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite'den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,
• Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini, ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,
• Liderleri aracılığıyla, tüm personeli risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek,
• Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
• Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
• Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,
• Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,
• Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını sağlamak,
• Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla, hem kendisinin hem de tedarikçilerin malzeme tedarik, kullanım ve atık süreçlerini yaşam döngüsü anlayışına uygun olarak değerlendirmesini sağlamak,
• Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,
• Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek,
• İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,
• İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikayet mekanizmasını uygulamak,
• Müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirerek zararları azaltmak
• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

Mustafa Şahin KOPUZ
Genel Müdür