KUVEYT - KOC İHRAÇ TERMİNALİ TEVSİİ, SEKİZ HAM PETROL TANKI

Tekfen İş Numarası:

296

Yer:

Kuveyt

İşveren:

KOC

Müteahhit:

TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş.

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

18/06/2005

Bitiş:

07/07/2007

“93 ve “95 yıllarında Kuveyt’te iki başarılı tank çiftliği projesine imza atmış olan, Tekfen, KOC - Kuveyt Petrol Şirketi tarafından, yeni yüzyılın başında, yine önemli bir projenin müteahhidi olarak seçilmiştir.

KOC’nin sözkonusu Ham Petrol İhraç Terminali Tevsii Projesi kapsamında Kuveyt’te (8) adet 618.000 (bbl) varil kapasiteli ham petrol depolama tankı inşa edilecektir. Bu yatırımla bir taraftan tesisin ham petrol ihraç kapasitesi artarken, diğer taraftan da işletmede süreklilik ve değişen taleplere cevap verebilme imkanı sağlanmış olacaktır. Proje iki kısımdan oluşmaktadır:

1. Kısım: Sistemin tümüne ait ham petrol girişi, depolanması ve yükleme / ihraç grubunun altyapısı ile birlikte inşa edilecek (3) adet tankın (17) onyedi ayda işletmeye hazır olarak teslimini,

2. Kısım: Diğer (5) beş depolama tankının da (24) yirmidört ay içinde inşa edilerek, kullanıma hazır hale getirilmesini kapsamaktadır.

Tankların inşa edilmesi ve işletmeye alınma safhası için öngörülen iş programının belirlenmesinde ‘hidrotest için gerekli suyun temini de göz önüne alınarak Haziran 2007’de erken petrol ihracatı hedeflenecek ve ‘fast track / hızlı geçiş’ programı uygulanacaktır.

Kurulacak Sistemin Başlıca Özellikleri:

Sekiz (8) adet yeni ham petrol depolama tankı, bir (1) adet 48” yeni dolum hattı ara bağlantısı (header) ve iki (2) adet 48” tali bağlantı (sub header). Ayrıca üç (3) adet 48” (gravity outlet) çıkış hattı. Yeni ‘gravity manifold’ mevcut yükleme manifoldların bağlanacaktır.
Sekiz (8) adet tank için gerekli olan tüm altyapı; tank temelleri, koruma duvarları, yollar, yağmur suyu drenaj hatları, merdivenler, platformlar ve toplama havuzları.
Tank ölçüm, denetim ve yönetim sisteminin sağlanması,
Bir (1) adet yeni dolum manifoldu boşaltma pompası,
İki (2) adet 5.400 USGPM kapasiteli yeni yangın suyu pompası,
Bir (1) adeet 240 USGPM kapasiteli yeni yangın suyu (jockey) pompası,
30” yangın suyu ana bağlantısı,
24” yangın suyu ana çıkışı,
2” konsantre köpük hattı,
Dört (4) yeni köpük pompası,
Yangın ve Gaz Dedektör Sistemi
Bir (1) adet yeni su pompası ve iki (2) adet yeni (köpük) pompa binası
Petrol çamurunun temizlenmesi için (desludging) dört (4) adet seyyar mikser,
STF Alanında kurulacak olan dört yeni 11 kV/457V RMU Trafo
Tanklarda petrol çamuru temizlenmesinde kullanılacak bir adet seyyar jeneratör,
Işıklandırma sistemleri, Yangın önlemleri, H2S Tesbiti, Elektrik, Montaj ve gerekli diğer tüm altyapı sistemleri,
Mevcut trafonun yerinin değiştirilerek (11 Kv) enerji hattı bağlantılarının tekrar kurulması.