TÜRKİYE - BTC - CEYHAN DENİZ TERMİNALİ

Tekfen İş Numarası:

276, 277

Yer:

Ceyhan, Adana, Türkiye

İşveren:

BOTAŞ, Petroleum Pipelines Corporation

Müteahhit:

TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Snamprogetti SpA konsorsiyumu

Tekfen Payı:

%100

Başlangıç:

20/09/2002

Bitiş:

30/06/2006

Bu projenin amacı; BTC, Bakü-Tiflis-Ceyhan- Boru Hattı ile Akdeniz’e ulaştırılan Azerbaycan Ham Petrolü’nün Ceyhan’da depolanması ve tankerlere yüklenebilmesi amacına hizmet edecek bir deniz terminalini kurulmasıdır. 1.760 km.’lik BTC Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan (Hazar Havzası) petrolünü, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıracak olan, takribi 3 Milyar US$’lık bir yatırım programıdır. Söz konusu projenin Türkiye bölümünde işveren BOTAŞ’tır.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin üstlendiği proje, BTC - Ceyhan Terminali’nin tüm Kara ve Deniz Üstü (Onshore & Offshore) Yapıları; Ham Petrol Depolama Tankları ve İhraç/Yükleme Tesisler’inin tüm tedarik ve inşaat işlerini kapsamaktadır. Projenin mühendislik işleri,Tekfen Mühendislik A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

Deniz Terminalinin Kara Kısmında (Onshore) Yapılan İşler:
 • Kazı ve dolgu işleri,
 • Ulaşım yolları inşası,
 • 150.000 m3 kapasiteli, 100m. Çap ve 20m. Yükseklikte 7 Yüzer Tavanlı Ham Petrol Depolama Tankı ve 110.000m3 Kapasiteli Basınç Alma (Relief) Tankı İnşaatı,
 • Borulama işleri (Çap ve kullanım amaçları: 2x42” Ham Petrol, 30”-24” “Yangın Söndürme”, 6” Yıkama, 6” Köpük, 4” Su, 4” İçme Suyu Borulama Sistemleri),
 • Ham Petrol Alım Tesisleri (Proses Ekipmanları, Yangın Söndürme İstasyonu, Laboratuvarlar, Elektrik Dağıtım Merkezi)
 • Ölçüm İstasyonu ve Uçucu Atık Yakım Tesisi,
 • İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri,
 • 500 m3 ve 200 m3 Kapasiteli Su Depoları,
 • 6 Lojman Binası,
 • 6 Genel Amaçlı Tesis,
 • 3 Güvenlik Binası,
 • Elektrik ve Enstrümantasyon İşleri,
 • Kontrol ve Denetleme Sistemleri (Kapalı Devre TV, Yangın Alarmı, Yetkisiz Giriş),
 • Tüm Tesislerin Altyapı İşleri.

Terminalin Deniz Üstü (Offshore) İşleri:
 • İskele inşaatı, (Sözkonusu yapı, şu anda Türkiye’nin en uzun iskelesi (jetty) durumundadır.
 • İskele - Kara bağlantısı; 366 m. (causeway),
 • 2.6 km. uzunluğunda. 496 sabit kazıklı 300.000 DWT tonajlı 2 gemiye yükleme yapılabilen iskele kontrol binası,
 • İskele Yangın suyu takviye platformu,
 • Toplam 120.000 varil / saat yükleme kapasiteli, 6 yükleme ve 2 Petrol Gazı alım kolu’na sahip platform,
 • 9 Demirleme Rıhtımı,
 • 4 Göğüsleme Rıhtımı,
 • Borulama İşleri (Çap ve Kullanım Amaçları: 2 x 42” Ham Petrol, 30” – 20” Yangın, 24” VOC / Uçucu Organik Madde, 6” Yıkama, 6” Köpük, 4” Kullanım Suyu, 4” İçme Suyu Borulama Sistemleri),
 • Kontrol ve Denetleme Sistemleri (Kapalı Devre TV, Yangın Alarmı; Yetkisiz Giriş)

Proje ile ilgili veriler:
 • Beton İşleri: 69.000m3 (33.000m3 karada, 36.000 m3 deniz üstü)
 • Çelik Donatı İşleri: 6.800 t (2.200 t Karada, 4.600 t Deniz Üstü)
 • Yapı Çeliği İşleri: 2.350 t (350 t Karada, 2.000 t Deniz Üstü)
 • Tank Saçları: 20.000 t
 • Kazık Çakma: 29.000 m.