AZERBAYCAN - COP - WC - PDQ - AZERBAYCAN PLATFORM ÜST YAPI VE SONDAJ TESİSLERİ İMALATI VE YAŞAM ÜNİTELERİ MONTAJI

Tekfen İş Numarası:

320

Yer:

Bakü, Azerbaycan

İşveren:

AIOC, Azerbaijan International Operating Company

Müteahhit:

ATA Konsorsiyum (Amec - Tekfen - Azfen)

Tekfen Payı:

%64

Başlangıç:

15/01/2010

Bitiş:

31/12/2013

COP-WC-PDQ (Chirag Oil Project - West Chirag – PDQ) platformu, üretim platformu, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerini içeren entegre tekil bir platformdur. 432 km2’lik “Azeri - Chirag – Guneshli” Petrol Sahası içerisinde, Bakü’nün güneyine 120 km mesafede ve 170 metre derinlikte yerleşmektedir.

Platform üstyapıları, deniz tabanına outran kule ayaklar ile arasında bir çelik çatı oluşturan entegre bir güverte üzerinde biraraya getirilecek. Bu çatı aynı zamanda, Cellar Deck’teki delme modülleri, yaşam üniteleri, üç adet ana, bir adet acil güç jeneratör paketi, yüksel voltaj odasını, asma kat alçak voltaj odası ile alev kulesi ve platform vincini desteklemektedir.

Topside yaklaşık toplam ağırlığı yaklaşık 18,500 tondur. Proje kara işleri kapsamı, platformun imalatı, geçici temeller üzerinde birleştirilmesi, ekipmanların monte edilmesi, tesislerin test edilmesi, geçici kabulünün yapılması, karada devreye alma işleri, ağırlığının ölçülmesi, krikolarla kaldırılması, beton kızaklar üzerinde kaydırılıp idarenin sağlıyacağı yüzer dubaya bindirilmesi ve bağlantılarının yapılması, idarenin başka bir müteahidi tarafından platformun denizde kalıcı ayaklar üzerine yerleştirmesini müteakip gerekli kaynak işlerinin yapılması ve denizdeki devreye alma işlerine personel tedariki işlerini kapsamaktadır.

Proje, Azfen ve Amec firmaları ile ortak olarak yürütülmektedir.

Detaylı iş kapsamı aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Tanklar, mekanik ekipmanlar, borulama, elektrik ve enstürman kabloları,kablo tavaları ve supportları dahil olmak üzere , entegre güvertenin imalatı ve montajının yapılması. Saha imalat resimleri, ara birleşimler, montaj, kaldırma prosedürleri, geçici imalatlar ve ekler için gerekli tüm detay mühendislik işleri
Yurtiçi veya yurtdışı gereken tüm çelik malzemenin alınması, saklanması, üretimi, bükme ve tasviye dahil tümüyle imalatı, ısıl işlemleri, kalite control testleri, boyanması ve sertifikalandırılması işleri
Tüm borulama sistemi birimlerinin kabulü, stoklanması, üretimi, imalatı, birleştirilmesi, ısıl işlemlerinin yapılması, kalite control testleri, basınç testleri, azot/helium kaçak testleri, boyama ve sertifikalandırma işleri
Entegre güvertenin, karada birleştirilmesi, mekanik tamamlanma, geçici ve kesin kabul işleri ile devreye alma işlemleri için personel tedariki
Entegre güverte ile ceket arasında yerinde kaynak işleri, tüm borulama, elektrik ve enstürman birleşim işlerinin yapılması
Tüm tesisiler, ekipman, kaldırma işleri ve bunlar için gerekli temellerin sağlanması dahil olmak üzere entegre güvertenin krikolarla kaldırılması, bağlantılarının yapılması ve ara imalatların nakliyesi
Entegre güverte ve ceket birleşiminin kaynaklarının tamamlanması, kalite control testlerinin yapılması ve yerinde gerekli boyamanın yapılmasının ardından geçici yapıların, bağlantı elemanlarının ve iş iskelelerinin sökülmesi