AZERBAYCAN - SHAH DENİZ FAZ 2 PROJESİ SANGACHAL KARA TERMİNALİ TESİSLERİ

Tekfen İş Numarası:

341

Yer:

Bakü, Azerbaycan

İşveren:

BP Exploration (Shah Deniz) Limited

Müteahhit:

TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Azfen J.V.

Tekfen Payı:

%37

Başlangıç:

27/01/2014

Bitiş:

15/10/2017 (Geçici Kabul Tarihi)

Shah Deniz Faz 2 kara terminali tesisleri, Bakü şehir merkezine 45 km. mesafede mevcut Sangahcal Terminal’inin yanında kurulacaktır.

İnşaatı yapılacak tesislerin muhteviyatı:
 • Gaz ve Kondensat Proses Üniteleri
 • Enerji Üretim Ünitesi
 • Depolama Tankları
 • Proses için Yardımcı Sistemler
 • Telekomünikasyon ve Kontrol Sistemleri
 • Binalar
 • Hazar Denizi kıyısından Kara Terminaline Boru Hatları
 • Mevcut Sangachal Terminal’i Ünite ve Sistemlerine Bağlantılar ve Yeni Kontrol Odası Binası
 • Geçici Tesisler
İş kapsamında, tesislerin yapımına yönelik inşaat tasarım mühendisliği, kazık ve temel işleri, yeraltı ve yüzey drenaj sistemleri, terminal ulaşım ve tesis içi yolları, proses ekipmanları, tasarım dahil depolama tankları, boru köprüleri, borulama, electrik ve kontrol sistemleri ile ilgili olarak tüm inşaat ve montaj faaliyetleri vardır.

Ana iş kalemleri için ön keşif miktarları:
 • Asfalt yol ve kaplamalar: 400.000 m2
 • Kazı: 850.000 m3
 • Beton: 100.000 m3
 • Kazık (4781 adet): 80000 m
 • Binalar: 10000 m2
 • Çelik işleri: 15000 ton
 • Tanklar: 5000 ton
 • Mekanik Ekipman: 8700 ton
 • Borulama: 13700 ton
 • Boru Hatları: 20900 m
 • Kablo: 2000 km
 • Boya: 360000 m2