AZERBAYCAN - ŞAH DENİZ 2.FAZ (SD2) PROJESİ OFFSHORE TESİSLERİN İMALATI İLE PLATFORMLARIN KALICI AYAKLAR ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMESİ VE DENİZDEKİ DEVREYE ALMA İŞLERİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

Tekfen İş Numarası:

342

Yer:

Bakü, Azerbaycan

İşveren:

BP Exploration (Shah Deniz) Limited

Müteahhit:

ATA Konsorsiyum (Amec - Tekfen - Azfen)

Tekfen Payı:

%51

Başlangıç:

01/01/2014

Bitiş:

31/05/2017

Şah Deniz sahası Hazar Denizinin Azerbaycan sektöründe, Bakü’nün yaklaşık 100 km güneyinde ve Sangaçal’ın 90 km doğu-güney doğusunda su derinliği 50 m ile 500 m arasında yer almaktadır

Şah Deniz 2.Faz yüksek basınçlı gaz ve kondensat rezervi yaklaşık 21 km uzunluğunda ve 10 km genişliğindedir. SD2 geliştirme projesi bir dizi denizaltı manifoldları ve ilgili kuyu kümelerinin, akış hatları ile Şah Deniz Bravo SDB paltorm kompleksine bağlantısından oluşmaktadır. Manifoldlar saha geliştirme alanının kuzey, batı ve doğu yamaçlarında yer almaktadır.

Şah Deniz Bravo (SDB) Platform Kompleksi, kuyulardan üretilen akışkanların toplandığı, işlendiği ve gaz ve sıvı ayrı boru hatları ile kara terminaline ihraç edildiği Üretim ve Yükselticiler platformu (SDB-PR) ile birbirlerine bir köprü ile bağlanan Yaşam Üniteleri ve Hizmetler platformundan (SDB-QU) oluşmaktadır.

Söz konusu İŞ, SDB-PR ve SDB-QU Platform Tesislerinin ve bağlantı köprüsü KALICI İŞLERİNİN üretilmesi ile SDB-QU Yaşam Ünitelerinin entegrasyonunu içermektedir.

İŞ kapsamı karada imalat, montaj, test, hook-up, makanik tamamlama, ağırlığını ölçme, krikolarla kaldırma, karada tamamlama ve KALICI İŞLERİN beton kızaklar üzerinde kaydırılıp işveren tarafından tedarik edilecek sevkiyat mavnası üzerine yüklenmesini ve bağlantılarının yapılmasını içermektedir. KALICI İŞLER işverenin bir başka taşeronu tarafından sevkedilecek ve deniz üzerindeki nihai yerine montajı yapılacaktır.

ATA'nın İŞ kapsamı, KALICI İŞLERLE ilgili işveren tarafından deniz üzerinde yürütülecek Hook-Up ve devreye alma çalışmaları ile platformların çalıştırılmasını destekleyici, işgücü temini, süpervizyon, kara desteği, geçici ekipman, alet ve sarf malzeme temini desteği vermeyi de içermektedir.

Proje, Azfen ve Amec firmaları ile konsorsiyum olarak yürütülmektedir.

The SD2 Bravo Offshore Tesisleri aşağıdakileri içermektedir:

1) SDB-QU Yaşam Üniteleri ve Hizmetler Platformu, 10.111 Ton

Akış hattı kabul tesisleri
Üretim ve test manifoldları
2 fazlı yüksek basınçlı kuyu sıvı ayırma
2 fazlı düşük bacınçlı ayırma
3 fazlı test ayırma
Flaş gaz yeniden-sıkıştırma
Deniz boruhatları ile kıyıya Gaz ihracı (2 adet.)
Deniz boruhattı ile kıyıya Condensat ihracı
Deniz boruhattı ile kıyıdan MEG ithali
Flare sistemi ve bomu
Yakıt gazı ve deniz boruhattı gaz geri-alım sistemleri
Akış hatları Direk Elektrikli Isıtma Arayüzü

2) SDB-PR Üretim ve Denizaltı Akış Hattı Yükselticileri Platformu, 15.920 Ton

Yaşam Üniteleri ile helidek (sadece entegrasyonu)
Güç Üretim ve dağıtımı
Denizaltı akış hattı hidrat yönetimi için Direk Elektrik Isıtma Sistemi
MEG toplu depolama ve denzialtı toplu hatları ile denizaltı üretim sistemlerine dağıtımı
Denizaltı hidrolik güç sistemi
Denizaltı kontrol arayüzü
Kimyasal enjeksiyon sistemi
Hizmetler, platform destek sistemleri ve altyapısı

3) SDB-PR ve SDB-QU Platformları Bağlantı Köprüsü, 411 Ton

Toplam: 26.442 Ton