AZERBAYCAN - ŞAH DENİZ GAZ İHRAÇ TERMİNALİ

Tekfen İş Numarası:

271

Yer:

Bakü, Azerbaycan

İşveren:

BP Exploration Caspian Sea Limited on behalf of BP Exploration Shah Deniz Ltd and South Caucasus Pipeline Company

Müteahhit:

TEKFEN Construction and Installation Co. Inc. & Azfen J.V.

Tekfen Payı:

%50

Başlangıç:

01/09/2003

Bitiş:

30/06/2006

Şah Deniz Gaz İhraç Projesi, 1. Aşamasında 5-7 milyar m3/yıl gaz üretim kapasiteli Hazar Denizi, Şah Deniz gazkondensat sahasının geliştirilmesini sağlayan bir programdır.

Sözkonusu proje, denizde sondaj ve üretim platformu, ikiz gaz ve kondensat deniz altı boru hatları, gaz ve kondensat kara kısmı boru hatları ve Sangaçal’daki AIOC, Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi tesisleri yakınında yer alan kara terminali proses binasının yapım işlerini kapsamaktadır. Proje, ana gaz ihraç boru hattı ile, Erzurum’dan, Türkiye’nin Doğalgaz Boru Hattı sistemi ile bağlantılıdır.

İlerleyen safhalarda sahanın doğusundaki potansiyelin kullanılmaya başlaması ile, bir denizaltı sisteminin de projeye eklenmesi öngörülmektedir.

Kara Terminali, inşaatı yine Tekfen-Azfen O.G. tarafından gerçekleştirilen (1996 - 1997) Erken Petrol Üretim Tesisleri’nin de bulunduğu, Sangaçal’da yer almaktadır.

Azfen, Tekfen’in SOCAR, Azerbaycan Devleti Petrol Şirketi ile kurduğu bir ortaklıktır. Şah Deniz Terminal Projesini üstlenen Ortak Girişimin Lideri Tekfen’dir.

“Ana İnşaat İşleri” sözleşmesi altında yapılan işler aşağıdaki paketleri kapsamaktadır:
- Gaz ve kondensat prosesleri için gerekli tüm inşaat işlerini kapsayan Terminal Ana İnşaatı İşleri;
  • Gaz Sistemi: (Gaz Giriş Noktası, 900 mmscdf* gazın hazırlanma ve şartlandırılması için iki adet proses hattı, rekompresyon – yeniden basınçlandırma – ve sayaç sistemi).
  • Petrol (kondensat) Sistemi: (Petrol Giriş Noktası, 62.000 varil/gün kapasite ile stabilizasyon ve hazırlam işlemi, ölçüm ve pompalama).
- Kıyı – Terminal Arası (kara kısmı) Boru Hatları,
- Kondensat, Yüksek ve Düşük MEG (mono-etilen-glikol) depolama tankları,
- Enerji ve Hizmet sistemleri
- Binalar,

Depolama ve üretim tesisleri, terminal binaları, depolama tankları ve boru hatları EPC ( mühendislik,-tedarik-inşaat) bazında tamamlanmıştır. Ana işler için gerekli olan inşaat ve yapı çeliği, izolasyon ve boya malzemeleri Tekfen tarafından tedarik edilmiştir.

* (mmscfd-milyon ft 3 / gün gaz

Projenin 1.Faz’ının temel iş kapsamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
  • Betonarme: 40.976 m 3
  • Asfalt Yol: 32.000 m 2
  • Yapı Çeliği: 40.045 ton
  • Borulama - Montaj: 6.036 ton
  • Elektrik ve Enstrüman Kablolama: 734 km
  • Gaz ve Kondensat Boru Hatları (26” 12” 4”): 5.340 m
  • Depolama Tankları (25.500 m 3 – 3.900 m 3 – 2300 m 3): 3 adet
  • Terminal Binaları: 1.952 m 2