AZERBAYCAN - KOMPRESÖR & SU ENJEKSİYON PLATFORMU, DENİZÜSTÜ TESİSLERİ

Tekfen İş Numarası:

278

Yer:

Azfen Fabrication Yard, Azerbaycan

İşveren:

AIOC, Azerbaijan International Operating Company

Müteahhit:

ATA Konsorsiyum (Amec - Tekfen - Azfen)

Tekfen Payı:

%39,9

Başlangıç:

18/09/2002

Bitiş:

31/08/2005

Azeri, Çıralı ve Güneşli sahaları Bakü’nün yaklaşık 120 km. güneydoğusunda, hazar Denizi’nin Azerbaycan sektöründe 432 km2 kapsayan bir alana yayılmaktadır. Bu sahalarda deniz suyu derinlikleri 100 m – 400 m arasındadır. Birincil petrol içeren katmanlar yüzeden 2.500 m - 3.500 m derinlikte bulunmakta, bu rezevrlerde gaz ve kondensat birlikte yer almaktadır.

Proje sahasının geliştirilmesi birbirini takip eden fazlar şeklinde, günde 1.000.000 varilin üzerinde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde planlanmıştır. Azeri Petrol Sahasının merkez kısmı için proje onayı Eylül 2001 tarihinde alınmıştır. İnşa edilecek bölümlerin kapsamı şöyledir. Merkez Azeri Sondaj ve Lojman Platformu, Kompresör ve Su Enjeksiyon Platformu, Doğu ve Batı Azeri Üretim Platformları.

Kompresör ve Su Enjeksiyon Platformu; Azeri sahaların tamamında yapılacak üretime destek olmak için gerekli tüm enjeksiyon suyu ihtiyacını karşılayacak, ayrıca elektrik enerjisini de su altı kabloları vasıtasıyla Doğu ve Batı Azeri Platformlarına nakledecektir.

ATA Konsorsiyumu tarafından inşa edilecek sözkonusu platformda, deniz üstü tesisleri ve boru hattı yükselticilerinin bulunduğu bir entegre kat, yakma bacası (flare) ve Merkez Azeri platformuna bağlanan köprü yer alacaktır. Entegre kat su altındaki ayak başlıkları arasında iskelet yapıyı sağlarken basınçlı gaz, su enjeksiyonu, enerji üretim sistemleri ve yakma bacası yapısına da destek olmaktadır.

Merkez, Batı ve Doğu Azeri Platformlarının tüketim planı ihtiyaçlarına göre C&WP, Kompresör & su Enjeksiyon Platformu için tespit edilen enjksiyon ihtiyacı; iki adet elektrik enerjisi üretim ünitesi, dört adet gaz enjeksiyon kompresörü ve dört adet su enjeksiyon pompasından oluşmaktadır. Entegre kat, aynı zamanda gelecekte inşa edilecek olan Gaz İhraç Kompresör Sistemini de (Compression Train) desteklemek üzere tasarlanmıştır.

İşin kapsamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 • İşin kontrolü için gerekli tüm presedürlerin geliştirilmesi.
 • İşin gerçekleştirilmesi için gerekli düzey ve vasıfta inşaat elemanını temin amaçlı eğitim programı, tesis, ekipman, eğitmen sağlanması.Eğitim talimatları temel kabiliyetlerin yanında Sağlık, Emniyet ve Çevre konularını da kapsamaktadır.
 • Entegre katın inşası ve yerleştirilmesi işleri kapsamında muhtelif basınçlı tank ve depolama sistemleri, mekanik ekipman, borulama, elektrik ve enstrüman kabloları, kablo taşıyıcıları ve ilgili desteklerin imalat ve bağlantıları. İmalat projeleri, yan üniteler, montaj, yükleme prosedürleri, geçici tesisat destekleri ve ekleri için gerekli detay mühendislik.
 • Tüm yapı çeliği ve sahada kullanılan saç ve çelik işleme makimalarının uluslararası standartlara uygun olarak kabulü, depolanması, imalat, montaj, kaynak sonrası ısıl işlem (PWHT), tahribatsız muayene (NDE), kaplama ve sertifikasyon işlemleri, tüm borulama kompenentlerinin aynı işlemlere ilaveten sabitlenmesi, basınç ve azot / helium gazı kaçak testlerine tabi tutulması.
 • AIOC, Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi tarafından sağlanan ve ATA Konsorsiyumu’nca satın alınan tüm malzeme ve ekipmanın kabulü, kontrolü, kalemlere ayrılarak güvenli depolanması, korunması, elleçleme ve montaj işleri.
 • Entegre Platform Katı’nın kara montajı, mekanik tamamlama ve devreye alma işleri, deniz üstü bağlantılarının birleştirilmesi, devreye alma ve çalıştırılma işlerine destek verilmesi.
 • Ekipman montajı, tesisi, testi, mekanik tamamlama, devreye alma işleri esnasında ihtiyaç duyulan ve onaylanan uzman tedarikçi desteğinin plan ve programlanması, tespit ve kontrolü.
 • AIOC tarafından temin edilmeyip, entegre katın tamamlanması için ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların tüm lojistik işlemleri (tedarik, gözetim, sevk).
 • Köprünün, (C&WP) Kompresör & Su Enjeksiyon ve (CA) Merkez Azeri Platformlarının deniz üstü kısımlarına yapısal olarak bağlanması. Köprü ile Kompresör & Su Enjeksiyon Platformu Entegre Katı ve Ayakları ve (CA) Merkez Azeri deniz üstü kısımları arasındaki tüm borulama, elektrik ve enstrümantasyon bağlantılarının birleştirilmesi işlerinin tamamlanması.
 • Entegre Kat Sistemindeki altyapının tüm tesis, ekipman, donanım, boşaltma iskeleti, kaldırma / manivela temelleri ve tekne / mavnaların nakliyesi dahil yüklenme, bağlanma / sabitlenme ve deniz nakliyesi.
 • AIOC tarafından sağlanan malzemenin teslim alınması ve kontrolü, tahribatsız muayenenin (NDE) yapılması, AIOC tarafından öngörülen tüm tamiratların yapılması,depolama ve talimatlar doğrultusunda malzemelerin kullanılması.
 • Entegre Katın (AIOC’nin Nakliye ve Tesisat Müteahhidi ve Barj Operatörü ile birlikte boşaltma ve balast prosedürlerinin mühendisliği ve hazırlığının da kapsanarak) tahliyesi.
 • Entegre Kat ile ayakların oturtulmasını takiben geçici çelik işlerinin, deniz tespitinni ve yapı iskelesinin kaldırılması da dahil, tüm kaynak / bağlantı işleri, Tahribatsız Muayene (NDE) ve Entegre Kat ambar katı ile ayak bağlantılarının son kaplama / astarlama işleri.
 • İmalat ve inşaat dökümanlarının, sertifika dosyalarının, ‘as-built’ detay ve dökümanlarının hazırlanması ve ilerlemelerinin derlenmesi.
 • Boyut ve tonaj kontrolü, malzeme takibi, kaynak prosedür yeterlilik kayıt ve talimatları, tahribatsız muayene (NDE), kaynak işleri, sertifikalı kaynakçı eğitimive nıhai teslim dökümanlarının derlenmesi de dahil, Kalite Kontrol gerekliliklerinin tümünün yerine getirilmesi.

TEMEL GÖSTERGELER:

 • Çelik Yapı: 5.993 t
 • Borulama: 2.737 t (5.832 “spool”)
 • Boru İşleri Testi: 1154 adet
 • Kumlama ve Boyama: 90.000 m2
 • Ekipman Tesisatı: 169 adet (3.375 t.)
 • Enstrüman Tesisatı: 1700 adet
 • Enstrüman Borulaması: 8.900 m
 • Kablo Taşıyıcıları: 7312 m
 • Kablolama: 238.343 m
 • Kablo Başlık ve Bağlantılar: 10.300 adet
 • Kaldırma ve Boşaltma: 14.500 t