AZERBAYCAN - AZERİ, ÇIRALI, GÜNEŞLİ 1 & 2 FAZ DENİZ TERMİNALİ

Tekfen İş Numarası:

267, 269, 310

Yer:

Bakü, Azerbaycan

İşveren:

BP Exploration Caspian Sea Limited on behalf of AIOC, Azerbaijan International Operating Company

Müteahhit:

TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. - Azfen J.V.

Tekfen Payı:

%56

Başlangıç:

10/01/2002

Bitiş:

30/03/2009 (Commisioning)

Sözkonusu proje, Hazar Denizi’nde bulunan Azeri-Çıralı-Güneşli (ACG) ham petrol alanlarının 1.000.000 varil/gün kapasitede üretim hedeflenerek geliştirilmesi ve bu üretimin hedeflenerek geliştirilmesi ve bu üretimin deniz terminallerine naklini kapsamaktadır.

Proje, denizde sondaj ve üretim için çok sayıda platform, bir adet kompresyon (basınçşandırma) ve su enjeksiyon platformu (C&WP), deniz tabanı gaz ve petrol boru hatları, kara terminalindeki gaz ve petrol proseslerini kapsamaktadır. Proje ile kurulan sistem, Azeri Ham Petrolü’nü ana ihraç boru hattı olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) kanalı ile Akdeniz kıyılarına ulaştırmaktadır (Ceyhan Terminali).

ACG Saha Geliştirme Projesi’nin 3 fazda tamamlanması planlanmıştır.

Kara Terminali, Sangaçal’da yer almaktadır. Sangaçal Erken Petrol Üretim Tesisleri inşaatı da Tekfen-Azfen Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmiştir (1996 - 1997).

Tekfen. Azfen ile kurduğu konsorsiyumun lideridir. Azfen, Tekfen’in Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, SOCAR ile kurduğu bir ortaklıktır.

US$ 7.800.000 değerindeki biirinci kontrol ön / hazırlık inşaat işlerini kapsamakta, ikinci kontrat ise aşağıda sıralanan ana inşaat paketlerini içermektedir:

 • Ham Petrol depolama tankları haricinde norm dışı tanklar da dahil petrol ve gaz prosesleri için gerekli tüm programı kapsayan Terminal Ana İnşaat İşleri, Kara ve Terminal arasındaki (kara kısmı) boru hatları,
 • Petrol ihracı için BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı)
 • Başlangıç Pompa İstasyonu,
 • Çiğlenme Kontrol Ünitesi (Azerbaycan’ın iç tüketim gazının kullanıma sunulmadan önce hazırlanması İçin).
Kamp ve Ofis yaşam alanları, deplama ve üretim tesisleri, terminal binaları, depolama tankları ve boru hatları EPC (mühendislik-tedarik-inşaat) bazında gerçekleştirilmiştir. Ana işler için gereken inşaat, yapı çeliği, izolasyon ve boya malzemeleri Tekfen tarafından tedarik edilmiştir.

Projenin 1 Faz’ının temel iş kapsamları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • İnşaat Alanının Hazırlanması: 2.000.000 m2
 • Betonarme: 38.670 m3
 • Kalıcı Ofis, Eğitim Merkezi ve Kamp Tesisleri : 1.000 kişi
 • Asfalt Yol: 43.828 m2
 • Yapı Çeliği: 5.594 ton
 • Borulama- Montaj: 7.854 ton
 • Elektrik ve Enstrüman: 1.155 km
 • Petrol ve Gaz Boru Hatları 12”-30”: 12.200 m
 • Norm Dışı Petrol Depolama Tankları (5.000 m3): 2 adet
 • Terminal Binaları: 3.287 m2
BTC Ana Pompa İstasyonu dahil ACG 1. Faz işlerinin tamamlanması için planlanan zaman Kasım 2004’tür. Projenin 2. Ve 3. Faz işleri yine Tekfen – Azfen ortaklığı tarafından üstlenilmiştir. 1. Ve 2. Fazların yaklaşık kontrat değeri US$ 100.000.000’ı bulmaktadır.