YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

  • Cahit OKLAP Başkan
  • Osman BİRGİLİ Başkan Yardımcısı
  • Ümit ÖZDEMİR Üye
  • Hakan GÖRAL Üye
  • Hakan DÜNDAR Üye

GENEL MÜDÜR

KIDEMLİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI